Bewust Bewegen

Plaats: 
Sporthal de Bress Schinnen
tijdstip: 
19.30 - 20.30 uur
dag: 
maandag
volgnummer: 
7.00